Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

5233 20ff 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianuwanda nuwanda
5546 3ee8 500
Reposted fromsavatage savatage vianoisetales noisetales

July 14 2019

Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamikmikmik mikmikmik
1282 2b73
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaCannonball Cannonball

July 13 2019

0672 aa22
Reposted fromtransparents transparents viaCannonball Cannonball
9517 14bd 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaCannonball Cannonball

July 12 2019

9559 0cb5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
5729 614b 500

July 08 2019

5269 0300 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasunnyvalley sunnyvalley

July 07 2019

8858 1b38
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahelenburns helenburns

July 06 2019

0917 4bd0 500
Reposted fromslutcoven slutcoven viafotoplastikon fotoplastikon

July 03 2019

9848 a5e5

July 02 2019

June 29 2019

8910 d238 500
Reposted fromink ink viaamphetaminelogic amphetaminelogic
6388 b58d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseleneskin seleneskin
4898 deb0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaseleneskin seleneskin

June 26 2019

0853 61c9 500

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl